Oume Daigorou, Denji Blue
Full Name: Oume Daigorou
Ranger Designation: Denji Blue

Circus acrobat who teaches yoga and gymnastics at the Athletic Club.

Special moves: Blue Rocket, Blue Screw Kick, Blue Snake