• Suit / Stunt Actors

  Black Bison
  Hirofumi Ishigaki
  Yasuhiro Takeuchi
  Blue Dolphin
  Yuichi Hachisuka
  Dr. Ashura
  Yoshinori Okamoto
  Gash
  Hideaki Kusaka
  Hideaki Kusaka
  Naoki Ofuji
  Naoki Ofuji
  Green Sai
  Yasuhiko Imai
  Shoji Hachisuka
  Live Robo
  Hideaki Kusaka
  Red Falcon
  Kazuo Niibori
  Hirofumi Fukuzawa
  Yellow Lion
  Masato Akada
Series:  12: Choujuu Sentai Liveman
Top