• Suit / Stunt Actors

  Agent Aburera
  Yoshinori Okamoto
  Deka Base Robo
  Hirofumi Fukuzawa
  Deka Blue
  Yasuhiko Imai
  Deka Break
  Eitoku
  Deka Bright
  Yuichi Hachisuka
  Deka Gold
  ?
  Deka Green
  Yasuhiro Takeuchi
  Koji Mimura
  Deka Master
  Hideaki Kusaka
  Deka Pink
  Motokuni Nakagawa
  Naoko Kamio
  Miho Kojima
  Deka Ranger Robo
  Hideaki Kusaka
  Deka Red
  Hirofumi Fukuzawa
  Deka Swan
  Yuki Ono
  Deka Wing Robo
  Yasuhiko Imai
  Yasuhiko Imai
  Deka Yellow
  Keiko Hashimoto
  Motokuni Nakagawa
  Igaroid
  Kazuya Nakai
  Jiro Okamoto
  Succubus
  Yuichi Hachisuka
Series:  28: Tokusou Sentai Dekaranger
Top