• Suit / Stunt Actors

  Chuuzubo
  Daisuke Gori
  Yuichi Hachisuka
  Gouraijin
  Hirofumi Fukuzawa
  Hurricane Blue
  Nao Nagasawa
  Yuki Ono
  Ayumi Shimozono
  Hurricane Red
  Hirofumi Fukuzawa
  Ryuichi Hashimoto
  Hurricane Yellow
  Yasuhiro Takeuchi
  Yuichi Hachisuka
  Masashi Shirai
  Kabuto Raijer
  Hideaki Kusaka
  Kuwagata Raijer
  Yasuhiko Imai
  Manmaruba
  Yuichi Hachisuka
  Takahiro Imamura
  Saandaru
  Yuichi Hachisuka
  Sargain
  Yoshinori Okamoto
  Yoshinori Okamoto
  Satorakura
  Kai Shouma
  Sempujin
  Hideaki Kusaka
  Shurikenger
  Hiroyuki Tanaka
  Koji Mimura
  Tenkujin
  Koji Mimura
Series:  26: Ninpuu Sentai Hurricanger
Top