• Suit / Stunt Actors

  Daidenjin
  Hideaki Kusaka
  Denji Blue
  Kenji Ohba
  Tsutomu Kitagawa
  Denji Green
  Jun Murakami
  Yutaka Takebe
  Denji Pink
  Michihiro Takeda
  Denji Red
  Kazuo Niibori
  Denji Yellow
  Kuniyasu Ito
  Shoukou Ifuji
Series:  04: Denshi Sentai Denjiman
Top