• Suit / Stunt Actors

  Gao Black
  Hideaki Kusaka
  Gao Blue
  Yasuhiko Imai
  Gao Red
  Hirofumi Fukuzawa
  Gao Silver
  Naoki Ofuji
  Gao White
  Motokuni Nakagawa
  Naoko Kamio
  Yuichi Hachisuka
  Gao Yellow
  Yasuhiro Takeuchi
  GaoHunter
  Hirofumi Fukuzawa
  GaoKing
  Hideaki Kusaka
  GaoMuscle
  Hirofumi Fukuzawa
  Loki
  Kai Shouma
  Shoma Kai
  Yabaida
  Motokuni Nakagawa
Series:  25: Hyakujuu Sentai Gaoranger
Top