• Suit / Stunt Actors

  Blue Flash
  Tsutomu Kitagawa
  Bo Gardan
  Yoshinori Okamoto
  Yoshinori Okamoto
  Flash King
  Hideaki Kusaka
  Green Flash
  Koji Matoba
  Lah Deuce
  Hideaki Kusaka
  Pink Flash
  Yuichi Hachisuka
  Red Flash
  Kazuo Niibori
  Yellow Flash
  Masato Akada
Series:  10: Choushinsei Flashman
Top