Listed in alphabetical order by first name, information has been gathered from all over the internet and cross-referenced. Also are listed other non-hero or ally roles the actor played in a Sentai series or other Toei-related Tokustasu series. Some are not one hundred percent correct, corrections are welcomed. Most of the stunt actors are from Japan Action Enterprise.

Stunt Actors
Akihiro Tsuji
Balinda English
Bunya Nakamura
Danny Stallcup
David Wald
Eiko Onodera
Erik Betts
Gabe Khouth
Fumiya Touei
Haruhiko Hashimoto
Hashiguchi Miwa
Hideaki Kusaka
Hien Nguyen
Hirofumi Fukuzawa
Hirofumi Ishigaki
Hirofumi Koga
Hirokazu Iwakami
Hiromichi Suzuki
Hiro Aki
Hiroo Minami
Hiromi Sunaoshi
Hiroshi Maeda
Hisanori Ooiwa
Jarred Blancard
Jiro Okamoto
Misao "Junichi" Haruta
Jun Murakami
Jun Yamashita
Jun Watanabe
Kazuo Niibori
Kazunori Yashima
Kazutoshi Yokoyama
Kazuyoshi Yamada
Keiko Hashimoto
Keizo Yabe
Kefi Abrikh
Kenji Oba
Kenji Takechi
Kenji Tominaga
Kimiko Imai
Kisu
Kiyohito Nakagawa
Koichi Sakamoto
Koji Matoba
Kouji Mimura
Kouji Unogi
Kuniyasu Ito
Luke LaFontaine
Makiko Togashi
Mako Shimizu
Makoto Arakawa
Makoto Ito
Makoto Kenmochi
Makoto Yokoyama
Mark Musashi
Masashi Shirai
Masaru Oobayashi
Masato Akada
Michihiro Takeda
Michi Yamato
Miho Kojima
Minoru Yokoyama
Mitchell A. Lee Yuen
Mitch Gould
Mizuho Nogawa
Motokuni Nakagawa
Namihei Koshige
Naoki Oofuji
Naoki Nagase
Naoko Kamio
Nicole N. Parker
Nicole Randall
Noriaki Kaneda
Norihito Itou
Paul Lacovara
Rie Murakami
Riichi Seike
Rick Tane
Ryoji Okada
Sanae Hitomi
Seiji Takaiwa
Seiki Kurosaki
Shigeru Kanai
Shinobu Shimura
Shinya Shimokawa
Shoji Hachisuka
Sophia Crawford
Takafumi Moriyama
Takahiro Honma
Takanori Shibahara
Takeshi Miyazaki
Takeshi Mizutani
Teri L. Schneider
Teruo Yamaguchi
Tetsuya Nakayashiki
Tokio Iwata
Tomohiko Akiyama
Toshihiro Ogura
Toshiyuki Kikuti
Tsutomu Kitagawa
Yasuhiko Imai
Yasuhiro Takeuchi
Yayoi Sano
Yoshie Seki
Yoshifumi Oshikawa
Yoshinori Okamoto
Yuuichi Hachisuka
Yuuki Ono