Full Name: Tsurugi Ohtori
Ranger Designation: Houou Soldier
Top